BIO LIFT - סדרת מוצרי ליפטינג

מוצרי סדרת Lift-Bio פותחו בהתבסס על ביוטכנולוגיה בשילוב תמציות פעילות טבעיות מיוחדות כמו: אימורטל אדום, לבונה, זרעי גזר שחור ואובליפיחה.
סדרה זו מיועדת לעור המתחיל לאבד את גמישותו ואת תחושת המיצוק שלו בשל שינויים הקשורים בגיל.
למוצרים בסדרת Lift-Bio רמת חדירות גבוהה במיוחד והם מסוגלים לספק תוצאות נראות לעין במהירות.
למוצרים אפקט ליפטינג המשפיע על השכבות המבניות הפנימיות של העור, הם מסייעים בתיקון ושמירה על הצורה האובלית הטבעית של הפנים ומאטים תהליכי הזדקנות מוקדמת.

קטגוריות נוספות:

התחברות: